Dorestad

onthuld
Noormannen in Dorestad:
de Deense heerschappij

Startpagina

hoofdpagina Noormannen

barnstenen kam van een snaarinstrument


De Deense edelman Hrúrekr vestigde zich in Dorestad en kreeg zijn vroegere gebieden terug op voorwaarde dat hij deze tegen piratenaanvallen zou verdedigen en de koninklijke belastingen trouw zou innen. In het afslaan van piratenaanvallen bleek Hrúrekr ondanks de roerige tijden - de Frankische kusten werden voortdurend geplunderd - aardig te slagen, want sinds zijn komst werd er maar eenmaal een raid in zijn gebied gemeld. Mogelijk heeft hij toen de piraten weten te bewegen verder hun heil buiten het rijk van Lotharius te zoeken. Ze verlegden hun werkterrein nog dat jaar naar Gent en later naar het Seinegebied.

Ballingen en outlaws
Hoewel Dorestad door de Deense aanwezigheid redelijk van plunderingen gevrijwaard bleef, valt het te bezien of de bewoners wel zo blij waren met de Deense bezetting. De waarschijnlijk weinig zachtzinnige inning van de belastingen en de met problemen gepaard gaande inkwartiering van het gevolg van Hrúrekr - een bont gezelschap van ballingen en outlaws - zal de Denen niet populair gemaakt hebben. Het ligt voor de hand dat het recht op vrijstelling van belastingen, dat veel kooplieden in Dorestad genoten, werd genegeerd.


benen mesheft

Een door Hrúrekr naar zijn hand gezette heervaartplicht, een soort dienstplicht waarbij Friese vrachtvaarders hun schepen met bemanning ter beschikking moesten stellen, ook in Dorestad, zal ongetwijfeld tot de nodige wrijvingen hebben geleid. Deze schippers vormden nu juist een substantieel deel van de bevolking van Dorestad, nog in 863 was er sprake van 'vele Friese kooplieden'. Het is daarom niet onmogelijk dat zij nog tijdens het bewind van Hrúrekr een eerste aanvang hebben gemaakt met de verplaatsing van hun negotie naar plaatsen zoals Tiel en Deventer, gelegen buiten het Friese machtsgebied van de Deense heersers.
Deze handelsplaatsen bloeiden op in de tweede helft van de negende eeuw. Van onbetekenende plaatsen groeiden ze uit tot handelscentra van bovenregionaal belang. De rijkstol die oorspronkelijk in Dorestad was ondergebracht, verhuisde naar Tiel.

ijzeren klinknagel
van een schip, gebouwd in de Noordse traditie
scherven van reliŽfbandamforen uit Dorestad
Begin van de pagina

Startpagina