Dorestad

onthuld
De politieke context

Startpagina

Franken en Friezen

Gouden Eeuw

De Utrechtse kerk


Net als andere handelscentra was Dorestad in hoge mate een speelbal in het politieke krachtenveld. Met name staatkundige ontwikkelingen in het Frankische Rijk hebben zowel bij de opkomst als de teloorgang van de handelsplaats een belangrijke, zo niet bepalende rol gespeeld.

Daarom volgen we de ontwikkeling van Dorestad - ook in ruimtelijke zin - door deze in een raamwerk van politieke gebeurtenissen te plaatsen. We volgen de verrichtingen van de hoge heren en de gevolgen daarvan voor de ontwikkeling van Dorestad. We gaan op zoek naar de geschiedenis van Dorestad. Daarvoor moeten we een speurtocht ondernemen naar oude geschriften, door middeleeuwse monniken op perkament geschreven, oorkonden, lijvige handschriften en bisschoppelijke brieven die de tand des tijds hebben doorstaan. Die bevinden zich in bibliotheken en archieven in heel Europa.
Er zullen ongetwijfeld vele transacties op papier zijn vastgelegd, maar daarvan is vrijwel niets meer over. Slechts kerkelijke instanties, zoals kloosters, hebben hun archieven vele eeuwen in betrekkelijke rust kunnen koesteren. Bovendien waren zij in staat om teksten te kopiŽren. Het gevolg is dat de ons overgeleverde bronnen een sterk kerkelijk karakter dragen. Doordat de geestelijkheid steeds nauw met de bestuurlijke elite betrokken was, zijn ons verschillende wereldlijke documenten overgeleverd.


donkere Tatinger schenkkan

Echt originele geschriften zijn zeldzaam. De meeste teksten zijn ons in afschrift overgeleverd, of in een afschrift van een afschrift. Kopiisten maakten fouten, hebben woorden of hele passages weggelaten, of juist toegevoegd - bewust of onbewust. Ook werden dokumenten geheel of gedeeltelijk vervalst.
Dorestad werd geroemd om zijn vele kerken, het zouden er 55 geweest zijn, maar zo'n grote hoeveelheid was zelfs voor de vermaarde handelsplaats wat al te gortig. Dit grote aantal werd door veel latere kroniekschrijvers overgenomen. We vinden die bijvoorbeeld terug in het heiligenleven van bisschop Frederik van Utrecht, in de kroniek van Johannes de Beka en in de Tielse kroniek. Daardoor ging het getal 55 een eigen leven leiden. Misschien was het Romeinse cijfer IV foutief overgeschreven als LV. Zelfs vier kerken was een groot aantal en het vermelden waard, maar voor een belangrijk centrum niet onmogelijk.

Startpagina