Dorestad

onthuld
Noormannen in Dorestad:
de Verdeling van Meerssen

Startpagina

hoofdpagina Noormannen

zilveren gesp en gespplaat
met grijpende dieren

In de jaren vijftig van de negende eeuw verslechterden de betrekkingen tussen het Frankische Rijk en Denemarken. Hrúrekr werd daarom in 857 ter versterking van de noordgrens van het rijk in het noorden van Saksen gestationeerd. Maar al snel bleek dat Lotharius zijn vazal harder in Frisia nodig had. Want een bende vikingen maakte gebruik van diens afwezigheid om Dorestad te bestormen en verwoestingen aan te richten in de Betuwe en naburige gebieden. Daarom keerde Hrúrekr na enige jaren terug om de verdediging weer ter hand te nemen. In 863 plunderden Deense piraten Dorestad en ook nog een andere plaats waar de Friezen tevergeefs hun toevlucht hadden gezocht. Mogelijk wist Hrúrekr de rovers te bewegen hun heil buiten zijn gebied te zoeken, want ze voeren de Rijn op naar Keulen.

In januari 870 sloot koning Karel de Kale in Nijmegen een overeenkomst met Hrúrekr, toen de belangrijkste man in Frisia. De aanleiding was het conflict dat hij met zijn halfbroer Lodewijk de Duitser om Lotharingen uitvocht en dat in de zomer van dat jaar tot de Verdeling van Meerssen zou leiden. Daarbij werd Lotharingen - het voormalige rijk van de net overleden koning Lotharius II - tussen het Oost- en het West-Frankische Rijk verdeeld. In onze streken ging de Maas de grens vormen, zodat het gebied van Hrúrekr grotendeels in het rijk van koning Lodewijk de Duitser kwam te liggen. Desondanks bleef Karel een goede relatie met Hrúrekr onderhouden: ze zouden nog meerdere vriendschappelijke ontmoetingen hebben. Ondanks de formele verdeling viel Dorestad binnen de West-Frankische invloedssfeer. Karel de Kale toonde echter weinig belangstelling voor het handelscentrum en bevorderde liever een doorvoerhaven als Quentovic, gunstig gelegen tussen het Kanaal en het West-Frankische achterland. Het toch al zieltogende Dorestad werd door de nieuwe verdeling politiek van het achterland afgesneden en daarmee was het lot van dit eens zo belangrijke handelscentrum bezegeld. De Oost-Frankische heersers hevelden hun steun en daarmee hun invloed over naar de plaatsen Tiel en Deventer, in het gebied waar zij wel direct invloed konden uitoefenen.

Verdeling van Meerssen in 870
het gebied van
Karel de Kale is lila
het gebied van Lodewijk de
Duitser is oranje gekleurd
Begin van de pagina

Startpagina