achtergronden
beschouwingen

Overzicht van publicaties over Dorestad
Startpagina
Over Dorestad zijn allerlei verspreide publicaties verschenen. De meeste hebben een archeologische achtergrond. Het overzicht is lang niet compleet en zal regelmatig aangevuld worden.


Ambrosiani, B., 'Birka and Dorestad', Sarfatij, H., e.a. (ed.), In Discussion with the Past, Archaeological studies presented to W.A. van Es (Amersfoort 1999), 239-242.*

Bakker, A.M., Laat-Romeins en Merovingisch draaischijfaardewerk van De Geer in Wijk bij Duurstede, unpublished MA thesis, VU Amsterdam (1997).

Bardet, A.C., 'Pottery Traded to Dorestad: some Exploratory Archaeometrical Analyses of Early Medieval Rhenish Wares', BROB 41 (1991), 187-251.*

Bastinck, C., 'De grote gouden broche van Dorestad opnieuw bekeken', Westerheem 52 (2003), 86-94. MD Nummer: I-421.*

Beekman, A. A., 'De "Catastrophe" van 864 en de zelfmoord van Dorestad', Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, Amsterdam Ser. 2, 47 (1930), 179-188, 442-445.

Bekkema, M., Groot, M., Haasteren, M. van & Scharringhausen, K., Dierlijk bot uit Wijk bij Duurstede-De Geer: midden-Romeinse tot de Karolingische tijd. Zuidnederlandse Archeologische Notities 262 (Amsterdam 2011).*

Benthem, A. van (ed.), Middeleeuwse sporen op de Engk. Een archeologische begeleiding in Wijk bij Duurstede. ADC ArcheoProjecten rapport 4100 (Amersfoort 2016).

Berendsen, H.J.A., 'River Courses in the Central Netherlands during the Roman Period', BROB 40 (1990), 243-250.*

Blackburn, M. A. S., 'Two imitations of Charlemagne's Dorestad coinage - strays from the Krinkberg hoard', Nordisk numismatisk årsskrift (1985/86), 5-10.

Blok, D.P. & Koch, A.C.F., 'De naam Wijk bij Duurstede in verband met de ligging der stad', Mededelingen van de Vereniging voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor Naamkunde te Amsterdam, 40 (1964), 38-51.*

Blunt, C.E. & Meer, G. van der, 'A New Coin Type for Offa', Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 19 (1969), 213-214.*

Bronkhorst, J.W., Dorestad: de grootste oudheidkundige opgraving in Nederland. Deel 5 Archeologie in Nederland. (Amsterdam z.j., ca. 1980).

Boer, E. de & K. Geysen, Wijk bij Duurstede, Langshaven. Archeologisch booronderzoek, (BILAN rapport 2006/123).

Boogaard, N. , Veeneman, J. & Joustra, G., 'Wijk bij Duurstede. Vikinghof'; in: Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1998-1999 (Utrecht 2000), 216-218. MD Nummer: II-051.*

Boone, W.J. de, 'Opdelvingen te Wijk bij Duurstede in 1880', Westerheem 5 (1956), 7-9.*

Boone, W.J. de, 'De plaats van opdelvingen in 1879/80 te Duurstede', Westerheem 8 (1959), 24.*

Boone, W.J. de, 'Munten van Madelinus/Dorestat in Nederland, Westerheem 21 (1972), 87-88.*

Boone, W.J. de, 'Madelinus - Dorestat (II), Westerheem 25 (1976), 99.*

Botman. A.E., Van Dorestad naar Wijk bij Duurstede. Sporen uit de 8ste-12de eeuw op het terrein aan de J. van Ruysdaelstraat te Wijk bij Duurstede. (Intern Rapport ROB, z.j. (1995)).

Bouma, N. (red.), Laatmiddeleeuwse sporen aan de Steenstraat 14 te Wijk bij Duurstede. ADC-rapport 3200 (Amersfoort 2012).

Brongers, J.A., 'Material for a History of Dutch Archaeology up to 1922', BROB 26 (1976), 7-62.*

Brunsting, H., 'De bisschop van Dorestat', Westerheem 17 (1968), 12-14.*

Butterman, R.J., 'Herkomst van straatnamen', Dorestad. Archeologie in Wijk bij Duurstede. Docentenhandleiding (z.pl. z.j.). MD Nummer: III-012.

Campen, J.W.C. van, 'Handel en nijverheid te Dorestad en Trajectum in de frankische tijd', Jaarboekje van ,,Oud-Utrecht” 1959, 27-48.

Casparie, W. & Swarts, J.E.J., 'Hout', Demarée, R.J., e.a. (reds.), Dorestad Supplement, Spiegel Historiael 13-4 (1978), 267-281. MD Nummer: III-007.*

Clason, A.T., 'Voorwerpen van been en gewei', Demarée, R.J., e.a. (reds.), Dorestad Supplement, Spiegel Historiael 13-4 (1978), 294-297. MD Nummer: III-007.*

Coupland, S., 'Dorestad in the ninth century: the numismatic evidence', Jaarboek voor munt- en penningkunde 75 (1988), 5-26; zie ook: Carolingian coinage and the Vikings XI (1990), 5-26.*

Coupland, S., 'Trading places: Quentovic and Dorestad reassessed', Early Medieval Europe 11, 3 (2002), 209-232.*

Dekker, C., 'De historische problematiek', Demarée, R.J., e.a. (reds.), Dorestad Supplement, Spiegel Historiael 13-4 (1978), 317-318. MD Nummer: III-007.*

Dekker, C., 'De dam bij Wijk', Tussen Rijn en Lek 15-3 (1981), 1-26.*

Dekker, C., Het Kromme Rijngebied in de Middeleeuwen (Zutphen 1983).*

Diepeveen-Jansen, M. & Klerks K., Langs de Wal 2-4, Wijk bij Duurstede. Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek (IVO) door middel van boringen en een veldverkenning. Amersfoort: Vestigia (Rapport V326 - 2006).

Dijkstra, M., 'Wijk bij Duurstede. David van Bourgondiëweg'; in: Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 2002-2003 (Utrecht 2004), 327-328. MD Nummer: II-063.*

Dijkstra, M.F.P., Gulle gaven, greppels en waterputten. De opgraving Wijk bij Duurstede - David van Bourgondiëweg. Amsterdam (AAC-publicaties 26 - 2004).

Dijkstra, J. & Renswoude, J. van, Inventariserend veldonderzoek (IVO-3) op het voormalig Veilingterrein aan de Zandweg te Wijk bij Duurstede ADC Rapport 421 (2005).

Dijkstra, J. (ed.), Het domein van de boer en de ambachtsman. Een opgraving op het terrein van de voormalige fruitveiling te Wijk bij Duurstede: een deel van Dorestad en de villa Wijk archeologisch onderzocht. ADC Monografie 12 (Amersfoort 2012).*

Dockum, S.G. van, 'De Geer'; in: Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1988-1989 (Utrecht 1996), 76-80. MD Nummer: II-046.*

Dockum, S.G. van, 'De Geer'; in: Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1990-1991 (Utrecht 1997), 103-107, MD Nummer: II-047.*

Dockum, S.G. van, 'De Keizer'; in: Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1990-1991 (Utrecht 1997), 107, MD Nummer: II-047.*

Dockum, S.G. van, 'Mariënhove'; inArcheologische Kroniek Provincie Utrecht 1990-1991 (Utrecht 1997), 107, MD Nummer: II-047.*

Dockum, S.G. van, 'De Vos'; inArcheologische Kroniek Provincie Utrecht 1990-1991 (Utrecht 1997), 107, MD Nummer: II-047.*

Dockum, S.G. van, 'De Geer'; in: Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1992-1993, (Utrecht 1997), 116-119. MD Nummer: II-048.*

Dockum, S.G. van, 'Hoogstraat'; in: Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1992-1993, (Utrecht 1997), 120. MD Nummer: II-048.*

Dockum, S.G. van, 'Parkeerplaats AH'; in: Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1992-1993, (Utrecht 1997), 120-121. MD Nummer: II-048.*

Doesburg, J. van, 'De stadsommuring van Wijk bij Duurstede: resultaten van het archeologisch onderzoek Langs de Wal', Het Kromme-Rijngebied 29-2 (1995), 44-51.*

Doesburg, J. van, 'De Geer'; in: Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1994-1995 (Utrecht 1998), 137-141. MD Nummer: II-049.*

Doesburg, J. van, 'Jacob van Ruysdaelstraat'; in: Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1994-1995 (Utrecht 1998),141-142. MD Nummer: II-049.*

Doesburg, J. van, 'Korte Singel'; in: Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1994-1995 (Utrecht 1998), 142. MD Nummer: II-049.*

Doesburg, J. van, 'Kostverlorentoren'; in: Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1994-1995 (Utrecht 1998), 143-144. MD Nummer: II-049.*

Doesburg, J. van, 'Van Lynden van Sandenburgweg'; in: Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1994-1995 (Utrecht 1998), 145-147. MD Nummer: II-049.*

Doesburg, J. van, 'Over de Muur... De oudste ommuring van Wijk bij Duurstede in het licht van de stadsontwikkeling', Eerden-Vonk, M.A. van der, J. Hauer & G.W.J. van Omme (red.), Wijk bij Duurstede 700 jaar stad. Ruimtelijke structuur en bouwgeschiedenis (Hilversum, 2000), 83-106. MD Nummer: III-042.*

Doesburg, J. van, 'De Zemelen I'; in: Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 2000-2001 (Utrecht 2002), 232-234. MD Nummer: II-052.*

Doesburg, J. van, 'De Zemelen II'; in: Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 2000-2001 (Utrecht 2002), 234. MD Nummer: II-052.*

Doesburg, J. van, 'Tuincentrum Jolice'; in: Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 2000-2001 (Utrecht 2002), 235. MD Nummer: II-052.*

Doesburg, J. van, 'Zandweg / Singel'; in: Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 2000-2001 (Utrecht 2002), 244-245. MD Nummer: II-052.*

Doesburg, J. van, 'Zandweg / Frankenweg I'; in: Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 2000-2001 (Utrecht 2002), 240-242. MD Nummer: II-052.*

Doesburg, J. van, J. Scheurs, 'Nieuw licht op Dorestad. Van wereldstad tot woonwijk', Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, jrg. 6, no. 2 (2014), 24-25.

Doesburg, J. van, 'Some New Ideas on the Role and Scale of Artisanal Production in Dorestad', Medieval and Modern Matters 4 -2013 (Turnhout 2016), 41-59.*

Donkersloot - de Vrij, M., 'De kaart van Wijk bij Duurstede in de stedenatlas van Blaeu', Tussen Rijn en Lek 25-3 (1991), 11-15.*

Eckstein, D. & Es, W. A. van, 'Dendrochronologische Untersuchungen von Daubenbrunnen aus der frühmittelalterlichen Siedlung Dorestad, Holland', Die Kunde Ser. NF 23 (1972), 220-226.*

Eckstein, D., Es, W. A. van & Hollstein, E., 'Beitrag zur Datierung der frühmittelalterlichen Siedlung Dorestad, Holland', Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 25 (1975), 165-175.MD Nummer: I-198.*

Eckstein, D., 'Dendrochronologisch onderzoek naar de ouderdom en herkomst van hout uit waterputten', Demarée, R.J., e.a. (reds.), Dorestad Supplement, Spiegel Historiael 13-4 (1978), 308-312. MD Nummer: III-007.*

Eckstein, D. en W.A. van Es, 'Dendrochronologische Untersuchungen von Daubenbrunnen aus der frühmittelalterichen Siedlung Dorestad, Holland', Rijksdienst voor het oudheidkundig bodemonderzoek (ROB) Overdrukken nr.52, overdruk uit: Die Kunde, n.F., 23 (1972), 220-226. MD Nummer: III-004.

Eerden-Vonk, M.A. van der, J. Hauer & G.W.J. van Omme (red.), Wijk bij Duurstede 700 jaar stad. Ruimtelijke structuur en bouwgeschiedenis (Hilversum, 2000). MD Nummer: III-042.*

Eerden-Vonk, M.A. van der & Vliet C. van, Monumentenwandeling door Wijk bij Duurstede (Wijk bij Duurstede 1992).

Eldijk, L. van, 'De vleesgeworden duivel in Dorestad – Vikingen op zoek naar roem en rijkdom', Scarabee (Vikingen special 1) 39 (1999), 16-19.

Enno van Gelder, H., 'Nieuw licht op de Karolingische muntslag te Dorestad?', Westerheem 5 (1956), 112-114.*

Enno van Gelder, H., 'Wijk bij Duurstede', Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 4 (1972), 58.*

Enno van Gelder, H., 'Muntvondst Wijk bij Duurstede', Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 3 (1973), 28-29.*

Enno van Gelder, H., 'Munten', Demarée, R.J., e.a. (reds.), Dorestad Supplement, Spiegel Historiael 13-4 (1978), 302-304. MD Nummer: III-007.*

Enno van Gelder, H, 'Coins from Dorestad, Hoogstraat I', Es, W.A. van & Verwers, W.J.H., Excavations at Dorestad 1 - The Harbour: Hoogstraat I (Amersfoort 1980), 212-224.MD Nummer: III-002.*

Es, W.A. van, 'Excavations at Dorestad. A pre-preliminary report: 1967-1968', Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 19 (1969), 183-207.*

Es, W.A. van, 'Dorestad (Wijk bij Duurstede)', Nieuwsbulletin KNOB 67 (1968), 44.*

Es, W.A. van, 'Wijk bij Duurstede, Dorestad', Nieuwsbulletin KNOB 71 (1972), 30-31.*

Es, W.A. van, 'Die neuen Dorestad-Grabungen 1967-1972', Jankuhn, H., Schlesinger, W. & Steuer, H. (reds.), Vor- und Frühformen der europäischen Stadt im Mittelalter 1 (Göttingen 1973), 202-217. MD Nummer: III-005.*

Es, W.A. van, 'Vis uit Dorestad voor Mijnheer Calkoen', Westerheem23 (1974), 89-94. MD Nummer: III-006.*

Es, W.A. van, 'La grande fibule de Dorestad', Festoen (1976), 249-266.

Es, W.A. van, 'De ontwikkeling van het onderzoek', Demarée, R.J., e.a. (reds.), Dorestad Supplement, Spiegel Historiael 13-4 (1978), 196-204. MD Nummer: III-007.*

Es, W.A. van, 'De grote gouden broche', Demarée, R.J., e.a. (reds.), Dorestad Supplement, Spiegel Historiael 13-4 (1978), 247-250.`MD Nummer: III-007.*

Es, W.A. van, 'Gedachten over Dorestads functie', Westerheem 29 (1980), 174-189. MD Nummer: I-409.*

Es, W.A. van, 'Romeinse helmen uit de Rijn bij Rijswijk', Kouwenhoven, A.O., e.a. (reds.), Geplaatst in de tijd. Festschrift M.W. Heslinga (Amsterdam 1984), 255-286.*

Es, W.A. van, 'Een Romeins bronzen beeldje uit de opgraving De Horden bij Wijk bij Duurstede', Om de tuin geleid, feestbundel prof. dr. W.J.Th. Peters (Nijmegen 1984).

Es, W.A. van, 'Wijk bij Duurstede: Dorestad, een handelsplaats uit de tijd van Karel de Grote', W.A.van Es, H.Sarfatij & P.J.Woltering (eds), Archeologie in Nederland (Amersfoort/Amsterdam 1988), 170-173.

Es, W.A. van, 'Der Hafen von Dorestad', Untersuchungen zu Handel und Verkehr der vor- und frühgeschichtlichen Zeit 5 (1989), 399-404.

Es, W.A. van, 'Dorestad centred', J.C.Besteman, J.M.Bos & H.A.Heidinga (eds), Medieval Archaeology in the Netherlands (Assen/Maastricht 1990), 151-182.*

Es, W.A. van, 'Dorestad, een vroege handelsstad van korte duur', Verborgen Steden. Stadsarcheologie in Nederland (1990), 57-60. WD Nummer: I-228.

Es, W.A. van, 'Friezen, Franken en Vikingen', W.A. van Es & W.A.M. Hessing (reds.), Romeinen, Friezen en Franken in het hart van Nederland (Utrecht/Amersfoort 1994), 82-119. MD Nummer: I-265.*

Es, W.A. van, 'Die neuen Dorestad-Grabungen 1967-1972', Anfänge des Städtewesens an Schelde, Maas und Rhein (1996), 169-182.

Es, W.A. van, 'Naschrift bij "De grote gouden broche van Dorestad opnieuw bekeken"', Westerheem 52 (2003), 92-94. MD Nummer: I-421.*

Es, W.A. van, 'Gladius cuius capulus aureus erat. Een zwaard met gouden gevest uit Dorestad', Brinkkemper, O. (e.a. reds.), Vakken in vlakken. Archeologische kennis in lagen (Amersfoort 2006), 85-103.*

Es, W.A. van, 'Dorestad/Wijk bij Duurstede - de geboorte van een handelsnatie', Nederland van prehistorie tot Beeldenstorm 2 (2007).

Es, W.A. van, Bardet, A.C. & Verwers, W.J.H., 'Three aspects of the wheel-turned pottery of Dorestad: a synopsis', Bulletin of the Medieval Pottery Research Group 8 (1984), 3-10.

Es, W.A. van, J. van Doesburg & I.B.S. van Koningsbruggen, Van Dorestad naar Wijk bij Duurstede. Het ontstaan van een stad in het spanningsveld tussen Friezen en Franken, graven en bisschoppen, ca. 600-1500 na Chr. (Abcoude 1998). MD Nummer: III-021.*

Es, W.A. van & Eckstein, D., 'Dendrochronologische Untersuchungen von Daubenbrunnen aus der frühmittelalterichen Siedlung Dorestad, Holland, Rijksdienst voor het oudheidkundig bodemonderzoek (ROB) Overdrukken nr.52, overdruk uit: Die Kunde, n.F.23 (1972), 220-226. MD Nummer: III-004.

Es, W.A. van & Hessing, W.A.M. Romeinen, Friezen en Franken in het hart van Nederland (Utrecht/Amersfoort 1994).*

Es, W.A. van & Verwers, W.J.H., 'Het beenderdelven te Wijk bij Duurstede in de winter van 1841/42', Rijksdienst voor het oudheidkundig bodemonderzoek (ROB) Overdrukken nr.50, overdruk uit: Es, W.A. van, e.a. (reds.), Archeologie en historie, opgedragen aan H. Brunsting bij zijn zeventigste verjaardag (Bussum 1973), 477-494. MD Nummer: III-003.*

Es, W.A. van & Verwers, W.J.H., 'Opgravingen te Dorestad 1973-1974', Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond. Archeologisch Nieuws 74 (1975), 131-134.*

Es, W.A. van & Verwers, W.J.H., Dorestad, een beeld van een opgraving (Wijk bij Duurstede/Amersfoort 1975). MD Nummer: III-030.*

Es, W.A. van & Verwers, W.J.H., 'Céramique peinte d'époque carolingienne, trouvée à Dorestad ', Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 25 (1975), 133-164. MD Nummer: I-198.*

Es, W.A. van & Verwers, W.J.H., 'Wijk bij Duurstede', Nieuwsbulletin Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 7 (1977), 178-181.*

Es, W.A. van & Verwers, W.J.H. , 'Het gebied van Wijk en de topografie van Dorestad', Demarée, R.J., e.a. (reds.), Dorestad Supplement, Spiegel Historiael 13-4 (1978), 222-226. MD Nummer: III-007.*

Es, W.A. van & Verwers, W.J.H. , 'De opgraving, de grondsporen', Demarée, R.J., e.a. (reds.), Dorestad Supplement, Spiegel Historiael 13-4 (1978), 232-240. MD Nummer: III-007.*

Es, W.A. van & Verwers, W.J.H. , 'De opgraving, de gevonden voorwerpen', Demarée, R.J., e.a. (reds.), Dorestad Supplement, Spiegel Historiael 13-4 (1978), 241-246. MD Nummer: III-007.*

Es, W.A. van & Verwers, W.J.H., Excavations at Dorestad 1 - The Harbour: Hoogstraat I (Amersfoort 1980). MD Nummer: III-002.*

Es, W.A. van & Verwers, W.J.H., 'Ausgrabungen in Dorestad', Bechert, T. (red.), Duisburg und die Wikinger (Duisburg 1983), 36-46.

Es, W.A. van & Verwers, W.J.H., 'Dorestad, III: Archäeologisches', Reallexikon der germanischen Altertumskunde, 2. Aufl., Bd. 6, Lief. 1/2 (Berlijn/New York 1985), 65-76.*

Es, W.A. van & Verwers, W.J.H., 'Archeologie in het Kromme-Rijngebied: het ontstaan van een project', Maandblad Oud-Utrecht 58 (1985), 216-227.*

Es, W.A. van & Verwers, W.J.H., 'Dorestad: l’archéologie d’un port médiéval', La Recherche 18, no. 186, 1987, (ROB-overdrukken 281), 284-301.*

Es, W.A. van & Verwers, W.J.H., 'De huizen van Dorestad: van plattegrond tot boerderij', Romeinen, Friezen en Franken in het hart van Nederland (1994), 189-194. MD Nummer: I-265.*

Es, W.A. van & Verwers, W.J.H., 'Wijk bij Duurstede - Dorestad', Romeinen, Friezen en Franken in het hart van Nederland (1994), 234-238. MD Nummer: I-265.*

Es, W.A. van & Verwers, W.J.H., 'House plans from Dorestad', Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 41 (Amersfoort 1995), 173-186.*

Es, W.A. van & Verwers, W.J.H., 'Aufstieg, Blüte und Niedergang der frühmittelalterlichen Handelsmetropole Dorestad', Haithabu und die frühe Stadtentwicklung im nördlichen Europa (2002), 281-301.

Es, W.A. van & Verwers, W.J.H., Excavations at Dorestad 3 - Hoogstraat 0, II-IV (Amersfoort 2009).*

Es, W.A. van & Verwers, W.J.H., 'Early Medieval settlements along the Rhine: precursors and contemporaries of Dorestad', Journal of Archaeology in the Low Countries 2-1 (2010), 5-39.*

Es, W.A. van & Verwers, W.J.H., Excavations at Dorestad 4. The Settlement on the River Bank Area (Amersfoort 2015).*

Gaasbeek, F.L., Culturele waardenanalyse en -bepaling historische kern Wijk bij Duurstede (z.p. 2010).*

Geer, J.J. de, Bijdragen tot de geschiedenis en oudheden der provincie Utrecht I: Eiteren en IJsselstein (Utrecht 1860).*

Gosses, I.H., ´De oude kern van het bisdom Utrecht´, Gosses, F. en Niermeyer, J.F. (red.) Verspreide Geschriften (Groningen/Batavia, 1946).*

Goubitz, O., 'Eight Exceptional Medieval Shoes from the Netherlands', BROB 42 (1983), 425-455, speciaal 431,434.*

Groenman-van Waateringe, W., 'Schuhe aus Wijk bij Duurstede', BROB 26 (1976), 189-198.*

Groenman-van Waateringe, W., 'De spaarzame of fantasieloze (?) schoenmaker, Demarée, R.J., e.a. (reds.), Dorestad Supplement, Spiegel Historiael 13-4 (1978), 263-266. MD Nummer: III-007.*

Gysseling, M. en D.P. Blok, 'Studies over de oudste plaatsnamen van Holland en Utrecht', Toponymica 16 (Leuven 1959).*

H., E.J., 'Een Christenkapel te Dorestad', Het Gildeboek, tijdschrift voor kerkelijke kunst en oudheidkunde, jrg. 13 (1930), 180.

Haalebos, J.K., Fibulae uit Maurik, Oudheidkundige Mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, supplement 65 (Leiden 1986).

Hakvoort, A., Roest, J. van der & Veenstra, J.B., Archeologisch onderzoek vernieuwing riolering Steenstraat te Wijk bij Duurstede - archeologische begeleiding. Grontmij Archeologische Rapporten 1293 (Houten 2015).

Halbertsma, H., 'Wijk bij Duurstede', Nieuwsbulletin KNOB 73 (1974), 45-46.*

Halbertsma, H., 'De kerk van Sint Johannes de Doper te Wijk bij Duurstede', Demarée, R.J., e.a. (reds.), Dorestad Supplement, Spiegel Historiael 13-4 (1978), 319-327. MD Nummer: III-007.*

Hanraets, E., Schriftelijke rapportage jaarringonderzoek Dorestad (RING-rapport augustus 2001).

Heeringa, K., 'Langs Trecht en Dorestad tijdens Karel de Groote', Maandblad Oud-Utrecht, jrg. 15 (1940), 9-14.

Heijden, F.J.G., Archeologisch onderzoek in Wijk bij Duurstede, locatie Singel/Zandweg (ADC Rapport 32 - 2000).*

Heijden, F.J.G., 'Wijk bij Duurstede. Zandweg/Singel 2', AKPU 1998-1999 (Utrecht 2000), 220-221.*

Heijden, F.J.G. van der & Dijkstra, J., Wijk bij Duurstede, Tuincentrum Jolice DAO (ADC Rapport 143 - 2002).

Henderikx, P.A., De beneden-delta van Rijn en Maas. Landschap en bewoning van de Romeinse tijd tot ca. 1000. Hollandse Studien 19 (Hilversum 1987).

Henderson, J., 'Le verre de Dorestad: continuité technologique ou innovation?', Le verre de l'Antiquité tardive au Moyen Age (IVe-VIIIe siècles) (1995), 51-55.

Herwijnen, A. van & Ilisch, P., 'A Medieval Coin Find from the Netherlands: Filling a Gap for Dorestad?', The Numismatic Chronicle 166 (2006), 245-249.

Hessing, W.A.M., 'Wijk bij Duurstede ‘De Horden’: Besiedlung und Bestattungen aus der frühen Eisenzeit', Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 39 (Amersfoort 1989), 297-343.*

Hessing, W.A.M. 'Bewoningssporen uit de midden-bronstijd en de vroege ijzertijd op ‘‘De Horden’ te Wijk bij Duurstede', H. Fokkens & N. Roymans (eds), Nederzettingen uit de bronstijd en de vroege ijzertijd(Nederlandse Archeologische Rapporten 13 - Amersfoort 1991), 1-52.

Hessing, W.A.M., Programma van Eisen - voor het uitvoeren van een inventariserend archeologisch onderzoek door middel van proefsleuven in het plangebied vm Veilingterrein in de gemeente Wijk bij Duurstede. Bunschoten: Vestigia (Rapport V140 - 2004).

Hessing, W.A.M., Programma van Eisen voor het uitvoeren van een archeologische opgraving in het plangebied van het Veilingterrein in de gemeente Wijk bij Duurstede. Bunschoten: Vestigia (Rapport V283 - 2005).

Hessing, W.A.M. & Steenbeek, R., 'Landscape and habitation history of ‘De Horden’ at Wijk bij Duurstede, an overview', Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 40, (Amersfoort 1990), 9-28.*

Hessing, W.A.M. & Waugh, K.E., Veilingterrein, Wijk bij Duurstede. Werkplan Archeologie. Amersfoort: Vestigia (Rapport V203 - 2005).

Hettema, H., 'Dorestad', Tijdschrift voor Geschiedenis, Land- en Volkenkunde, jrg. 33 (1918), 189-192.

Hollestelle, J., 'Soil marks of Late Medieval Brick Clamps at Wijk bij Duurstede', Berichten ROB 24 (1974), 185-189.*

Holwerda, J.H., 'Een woerd te Rijswijk (gem. Maurik), opgraving van eene Bataafsche nederzetting', BM Gelre 20 (1917), 219-246.*

Holwerda, J.H., 'Nederlands eerste Koopstad (Dorestad)', Haagsch Maandblad (1925).

Holwerda, J.H., Dorestad en onze vroegste Middeleeuwen (Leiden 1929).*

Holwerda, J. H., 'Opgravingen van Dorestad', Oudheidkundige mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, n.r., 11 (1930), 32-96.

Hübener, W., 'Keramik und Kämme in Dorestad', Germania 31 (1953), 177-188.

Ilisch, P., 'Dorestad - Wijk bij Duurstede', in: 'Die Münzprägung im Herzogtum Niederlothringen', Jaarboek voor Munt en Penningkunde 84-85 (1997-1998), 101-104.*

Isings, C, 'Glas', Demarée, R.J., e.a. (reds.), Dorestad Supplement, Spiegel Historiael 13-4 (1978), 260-262. MD Nummer: III-007.*

Isings, C., 'Een bijzonder drinkglas uit Dorestad', Antiek, jrg. 21, no. 9 (1987), 495-497.

Jager, D.H. de, Vikinghof-terrein en aangrenzende gebieden, gemeente Wijk bij Duurstede; een Aanvullende Archeologische Inventarisatie RAAP Rapport 608 (Amsterdam 2000).*

Jager, D.H. de, 'Rijnoevers', in: Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 2000-2001 (Utrecht 2000), 236. MD Nummer: II-052.*

Jager, D.H. de, 'Vikinghof', in: Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 2000-2001 (Utrecht 2000), 237-240. MD Nummer: II-052.*

Jager, D.H. de, 'Vogelpoelweg', in: Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 2000-2001 (Utrecht 2000), 240. MD Nummer: II-052.*

Jansma, E. & R.J. van Lanen, 'The dendrochronology of Dorestad: placing early-medieval structural timbers in a wider geographical context', Willemsen, A. & Kik, H. (eds.), Golden Middle Ages in Europe: New Research into Early-Medieval Communities and Identities (Turnhout 2016).*

Janssen, L.J.F., 'Frankische kerkhof; lijken, werktuigen, versierselen, opgegraven bij Wijk bij Duurstede (Dorestat)', Oudheidkundige Verhandelingen en Mededeelingen 3 (1859), 28-46.

Joustra, G., 'Wijk bij Duurstede. Frankenweg II', in: Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 2000-2001 (Utrecht 2000), 242-244. MD Nummer: II-052.*

Joustra, G. & Rooijen, A. van, 'Wijk bij Duurstede. Signaleringen en vondstmeldingen', in: Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 2002-2003 (Utrecht 2004), 333-334. MD Nummer: II-063.*

Joustra, G. & Veeneman, J., 'Achterstraat 42', in: Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1998-1999 (Utrecht 2000), 214. MD Nummer: II-051.*

Kalmring, S., 'Dorestad Hoogstraat. Ein Diskurs gegen das Verschwinden des Hafens der "vicus famosus"', Gammeltoft, P. & Hilberg, V. (reds.), 29. Tværfaglige Vikingesymposium Schleswig (Højbjerg 2012) 22-49.

Kars, H., 'Een vijzel van Drachenfels-trachiet uit Dorestad', Grondboor en Hamer 36 (1982), 72-76.*

Kars, H., 'Early-medieval Dorestad, an archaeo-petrological study. Part I. General introduction. The Tephrite Querns', Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 30 (1980), 393-422.*

Kars, H., 'Early-Medieval Dorestad, an Archaeo-Petrological Study. Part II: The Weights and the Well. Petrology and Provenance of the Tuff Artefacts', Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 32 (1982), 147-168. MD Nummer: III-001-b.*

Kars, H., 'Early-Medieval Dorestad, an Archaeo-Petrological Study, V: The Whetstones and the Touchstones, BROB 33 (1983), 1-37.*

Kars, H., 'Early-Medieval Dorestad, an Archaeo-Petrological Study, VI: Miscellaneous - The Unworked Stones', BROB 33 (1983), 39-59.*

Kars, H., 'Early-Medieval Dorestad, an Archaeo-Petrological Study, VIII: Summary of the Petrological Results', BROB 33 (1983), 83-94.*

Kars, H., Early-Medieval Dorestad, an Archaeo-Petrological Study (Heerhugowaard] 1984). MD Nummer: III-001-a.*

Kars, H. & Broekman, J.A., 'Early-Medieval Dorestad, an Archaeo-Petrological Study, IV: The Mortars, the Sarcophagi, and Other Limestone Objects - Petrography and Provenance of the Limestone Material', BROB 31 (1981), 415-452.*

Kars, H. & Wevers, J. M. A. R., 'Early-Medieval Dorestad, an Archaeo-Petrological Study. Part III: A Trachyte Mortar, the Soapstone Finds, and the Tuyeres', Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 32 (1982), 169-182. MD Nummer: III-001-c.*

Kars, H. & Wevers, J. M. A. R., 'Early-medieval Dorestad, an archaeo-petrological study. VII. Amber', Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 33 (1983), 61-81.*

Keizer, A. & Tuuk, L. van der, 'De datering van sleutels uit Dorestad', Detector Magazine 143 (2015).*

Kok, D., Kok, R & Vogelzang, F., 'Wijk bij Duurstede. Tuincentrum Jolice'; in: Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 2002-2003 (Utrecht 2004), 332-333. MD Nummer: II-063.*

Kosian, M., Weerts, H., Lanen, R. v., R. & Abrahamse, J.E., The city and the river. The early medieval Emporium (trade centre) of Dorestad; integrating physical geography with archaeological data in changing environments (Amersfoort 2013).*

Laanen, N., Een IJzertijdnederzetting op De Geer te Wijk bij Duurstede (doctoraalscriptie VU Amsterdam 1995).

Laarman, F.J., 'Zoological material of the Bronze Age, Iron Age and Roman period from Wijk bij Duurstede-De Horden', L.I. Kooistra, Borderland farming. Possibilities and limitations of farming in the Roman period and Early Middle Ages between the Rhine and the Meuse (Assen/Amersfoort 1996), 369-380.

Lange, A.G., Plant Remains frome a Native Settlement at the Roman Frontier: De Horden near Wijk bij Duurstede - a Numerical Approach (Groningen 1988).

Lange, A.G., 'Wijk bij Duurstede. De Horden', Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1988-1989 (Utrecht 1996), 80-81. MD Nummer: II-046.*

Lebecq, S., 'Pour une histoire parallèle de Quentovic et Dorestad', Mélanges Georges Despy (1991), 415-428.

Lebecq, S., 'Long Distance Merchants and the Forms of their Ventures at the Time of the Dorestad Heyday', H. Sarfatij, W.J.H. Verwers en P.J. Woltering (eds.), In Discussion with the Past, Archaeological studies presented to W.A. van Es (Amersfoort 1999), 233-238.*

Letterlé, F., 'Traces d'occupation de la Civilisation de Hilversum à Wijk bij Duurstede (province d'Utrecht)', BROB 31 (1981), 329-346.*

Leyten, J., 'Een Karolingische munt van Dorestad', Jaarboek voor munt- en penningkunde 58/59 (1971/72), 145-147.*

Linnemeyer, N., Een ijzertijdnederzetting op De Geer, Wijk bij Duurstede (MA thesis, VU University Amsterdam 1995).

Maaskant-Kleibrink, M., 'De middeleeuwse ring met Romeinse steen', Demarée, R.J., e.a. (reds.), Dorestad Supplement, Spiegel Historiael 13-4 (1978), 251-253. MD Nummer: III-007.*

Mader, D. & H. Kars, 'Provenance Determination of Buntsandstein Artefacts from the Early-Medieval Dorestad Trading Site (The Netherlands): an Example of the Significance of Geological-Mineralogical Analysis in Archaeology', ROB Overdrukken nr. 255. Uit: D. Mader (red.), Aspects of Fluvial Sedimentation in the Lower Triassic Buntsandstein of Europe. Berlin (Lec­ture Notes in Earth Science, 4) (1985), 591-624.

Maris, A.J. 'De plaats der parochiekerk in Dorestad, in de ‘villa’ Wijk en in de stad Wijk bij Duurstede', Jaarboekje van ‘Oud-Utrecht’ (1950), 61-71.*

Maris, A.J., 'De Opkerk te Dorestad als voorgangster van de Parochiale kerk van Sint Johannes de Doper te Wijk bij Duurstede', Jaarboek Oud Utrecht 1971, 89-107.*

Naus, J.H., Dorestad ‘vicus nominatissimus’. Doctoraalscriptie Nijmegen: Katholieke Universiteit (Nijmegen z.j., ca. 1976).

Overbeek, B., The Scourge. Dorestad in the year 834 (Utrecht 2005), Eigen uitgave.*

Pagan, H. E., 'Lecarpentier's gold coin of Dorestad', The numismatic chronicle 142 (1982), 151-155.

Panhuysen, T.A.S.M., 'Romeins beeldhouwwerk', Demarée, R.J., e.a. (reds.), Dorestad Supplement, Spiegel Historiael 13-4 (1978), 315-316. MD Nummer: III-007.*

Parkhouse, J., 'Dorestad Quernstones', Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 26 (1976), 181-188. MD Nummer: I-199.*

Peddemors, A., 'The Carolingian Jewelled Brooch from Dorestad', OMROL 62 (1981), 59-62.

Penning, W.E., Dorestad en de bronnen (Hazerswoude 1988). MD Nummer: III-047.

Perizonius, W.R.K. & Pot, Tj., 'Diachronic Dental Research on Human Skeletal Remains Excavated in the Netherlands, I. Dorestad's Cemetery on the Heul', BROB 31 (1981), 369-414.*

Poelman, J.N.B., 'Archeologie en bodemkunde', Demarée, R.J., e.a. (reds.), Dorestad Supplement, Spiegel Historiael 13-4 (1978), 221. MD Nummer: III-007.*

Pol, A., 'De verspreidingsgebieden van in Nederland geslagen Merovingische gouden munten der 7e eeuw', Westerheem 27 (1978), 145-155.*

Pol, A., 'Madelinus naar het uiterlijk beoordeeld', Zemering, N. (ed.), Willem van Rede (1880-1953). Een verzamelaar met hartstocht ('s-Gravenhage 1990), 85-92.*

Preiß, F., 'Tesserae and glass drops', Willemsen, A. & Kik, H. (eds.), Dorestad in an international framework. New research on centres of trade and coinage in Carolingian times (Turnhout 2010), 123-134.*

Prummel, W., 'Vlees, gevogelte en vis', Demarée, R.J., e.a. (reds.), Dorestad Supplement, Spiegel Historiael 13-4 (1978), 282-293. MD Nummer: III-007.*

Prummel, W., Vroegmiddeleeuws Dorestad, een archeozoölogische studie (Groningen 1980). MD Nummer: III-010.*

Prummel, W., Excavations at Dorestad 2. Early medieval Dorestad, an archaeozoological study (Amersfoort 1983).*

Quak, A., ‘Zum Namen Dorestad’, Namenwelten Orts- und Personennamen in historischer Sicht (Berlijn 2004), 252-260.

Ramsing, H.U., 'Dorestad – Hedeby – Kobenhavn. Et Bidrag til Birkerettens Historie', Historiske Meddelelser om Kobenhavn. II Bind, Hefte V (1926), 281-312.

Renaud, J.G.N., 'Het kasteel Duurstede', Demarée, R.J., e.a. (reds.), Dorestad Supplement, Spiegel Historiael 13-4 (1978), 328-334. MD Nummer: III-007.*

Rhoer, J. de, ‘Verhandeling over het door de Noormannen ontrust en geplonderd Dorestastadum der Batavieren/Disqvisitio de Dorestado Batavorum, a Normannis Vexato ac Direpto’, Verhandelingen van het Zeeuwsche Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen, 5e deel, (Middelburg 1776), 324-422.

Roes, A., 'Deux bracelets carolingiens de Dorestad', Acta archaeologica 26 (1955), 173-176.

Roes, A., 'Les trouvailles de Dombourg, Zélande', BROB 6 (1955), 79-85.*

Roes, A., Vondsten van Dorestad (Groningen 1965).*

Roest, J. van der, 'Die römischen Fibeln von ‘De Horden’, Fibeln aus einer Zivilsiedlung am niedergermanischen Limes', Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 38 (Amersfoort 1988), 142-202.*

Rouppe van der Voort, L.C.J.M., 'Wijk bij Duurstede of een andere stad?', Maandblad Oud-Utrecht 47 (1974), 46-47.*

Rouppe van der Voort, L.C.J.M., 'Dorestad, een beeld van een opgraving', Maandblad Oud-Utrecht 49 (1976), 81-82.*

Rouppe van der Voort, L.C.J.M., 'Enkele aantekeningen over de geschiedenis van het Kantonnaal en Stedelijk Museum van Wijk bij Duurstede', Jaarboek Oud-Utrecht 1980, 165-175.*

Rozemeyer, J., De ontdekking van Dorestad (Breda 2012).

Sachs, R., 'Die karolingischen Schiffsdenare von Dorestad und Quentowik.', Slavia antiqua 33 (1991/92), 95-103.

Sarfatij, H., 'Stad en archeologie'; in: Verborgen steden. Stadsarcheologie in Nederland (Amsterdam 1990), 7-40. MD Nummer: I-228.

Sarfatij, H., 'Tiel in Succession to Dorestad, Archaeology in a 10th- to 11th-Century Commercial Centre in the Central River Area of the Netherlands', H. Sarfatij, W.J.H. Verwers en P.J. Woltering (eds.), In Discussion with the Past, Archaeological studies presented to W.A. van Es (Amersfoort 1999), 267-278.*

Sarfatij, H., 'Tiel in de 10de en 11e eeuw opvolger van Dorestad in archeologie en historie', BM Gelre (2001), 11-32.

Scheringa, J., 'Frisians, Franks and their supposed disputes over seventh century Dorestad (present Wijk bij Duurstede)', Niet gepubliceerde lezing UvA (2011).*

Serrure, C.A., 'Dorestad et Wijk bij Duurstede', Bulletin mensual de numistatique, jrg. 4 (1884-1885), 37-48.

Sier, M.M., Wijk bij Duurstede , Jolice - AAO (ADC Rapport 87 - 2001).

Sier, M.M., Doesburg, J. van & Verwers W.J.H., Wijk bij Duurstede, Frankenweg/Zandweg (ADC Rapport 282 - 2004).*

Smit, K., 'Alcuin kreeg een bord pap in Utrecht aan de Rijn', Oud-Utrecht. Tijdschrift voor geschiedenis van stad en provincie Utrecht 72-3 (1999), 67-69.*

Steenbeek, R., 'Some Aspects of the Phosphate Investigations at the Excavation 'De Horden' (Wijk bij Duurstede, the Netherlands), BROB 33 (1983), 361-374.*

Steur, R.J., Palaeogeographic reconstruction of the area of Dorestad around 800 AD (Utrecht 2011).*

Stutterheim-Thieme, A.E., 'Dorestad - Wijk bij Duurstede', Jaarboekje van ,,Oud-Utrecht” 1932,156-162.

Taayke, E., 'Handmade pottery from a Roman period settlement at Wijk bij Duurstede-De Horden', BROB 45 (2002), 189-218.*

Taverne, E., 'Terug naar Dorestad. Op zoek naar vroege stedelijke stelsels in de noordelijke delta', Stadswording in de Nederlanden (2005), 171-186.

Tent, W.J. van, 'Wijk bij Duurstede', Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1980-1984 (Utrecht 1988), 34-46. (met verslagen van Van Es, Verwers e.a. over 1980-1984)*

Tent, W.J. van, 'De landschappelijke achtergronden', Demarée, R.J., e.a. (reds.), Dorestad Supplement, Spiegel Historiael 13-4 (1978), 205-214. MD Nummer: III-007.*

Tent, W.J. van, 'Signaleringen en vondstmeldingen', Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1988-1989 (Utrecht 1996), 81. MD Nummer: II-046.*

Tent, W.J. van & Vogelzang, F. (reds.), 'Wijk bij Duurstede: Dorestad', AKPU 1970-1979 (Utrecht 1996), 54-57.*

Thach, S., 'Benen voorwerpen van bot en gewei uit Wijk bij Duurstede - De Geer', Rapport stage Universiteit Utrecht / RCE Amersfoort (2009).

Thach, S. & Lauwerier, R.C.G.M, 'Van zwaardpuntbeschermer tot werpkoot. Voorwerpen van bot en gewei uit Wijk bij Duurstede - De Geer', Westerheem 59 (2010), 210-219.*

Theuws, F., De sleutel van Sint Servaas. Uitwisseling, religie, identiteit en centrale plaatsen in de Vroege Middeleeuwen (Amsterdam 2003).*

Toorians, L., 'De etymologie van Dorestat, Keltisch en Germaans', Jaarboek Oud Utrecht (2005), 41-53.*

Toorn, W. van, Wijk bij Duurstede Stad aan het water (Wijk bij Duurstede 1979).*

Tuuk, L. van der, 'Denen in Dorestad. De Deense rol in de ondergang van Dorestad', Jaarboek Oud-Utrecht 2005 (Utrecht 2005), 5-40.*

Tuuk, L. van der, Noormannen in het rivierenland. De handelsplaatsen Dorestad en Tiel in vuur en vlam (Kampen 2009).*

Tuuk, L. van der, 'De beroemde handelsplaats Dorestad', De eerste Gouden Eeuw. Handel en scheepvaart in de vroege middeleeuwen (Utrecht 2011), 197-223.*

Tuuk, L. van der, 'Op zoek naar een Romeins grensfort', Het Kromme-Rijngebied 47-4 (2013), 13-17.*

Tuuk, L. van der, 'Hoe Fries was Dorestad?', Detector Magazine 142 (2015).*

Tuuk, L. van der, 'Bonifatius in historisch perspectief', Van der Tuuk, L. (ed.), Bonifatius in Dorestad. De evangeliebrenger van de Lage Landen – 716 (Utrecht 2016), 27-91, 123-163.*

Tuuk, L. van der, 'Wijk bij Duurstede en de hof van Deutz', Bemmel, A.A.B. van & Eerden-Vonk, M.A. van der (reds.), De stadsrechten van Rhenen, Wijk bij Duurstede en Vianen (Wijk bij Duurstede 2016), 32-41.*

Tuuk, L. van der, 'Een zeldzame gouden Vikingring uit Wijk bij Duurstede', Westerheem 65-4 (2016), 196-201.*

Tuuk, L. van der & Lauwerier, R., 'Een benen drietand uit Wijk bij Duurstede', Westerheem 63-1 (2014), 2-7.*

Veeneman, J. & Joustra, G., 'Wijk bij Duurstede. Garage Albert Heijn', AKPU 1998-1999 (Utrecht 2000), 216.*

Veeneman, J. & Joustra, G., 'Wijk bij Duurstede. Zandweg/Singel I', Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1998-1999 (Utrecht 2000), 218-219. MD Nummer: II-051.*

Velde, W. op den, 'Sceatta's gevonden bij Maurik en Rijswijk', Jaarboek voor Munt en Penningkunde 69 (Amsterdam 1982), 5-20.*

Verwers, W.J.H., 'Roman period settlement traces and cemetery at Wijk bij Duurstede', Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 25 (Amersfoort 1975), 93-132.*

Verwers, W.J.H. , 'Romeinse vondsten uit de omgeving', Demarée, R.J., e.a. (reds.), Dorestad Supplement, Spiegel Historiael 13-4 (1978), 230-231. MD Nummer: III-007.*

Verwers, W.J.H., 'Romeinse vondsten uit Dorestad', Demarée, R.J., e.a. (reds.), Dorestad Supplement, Spiegel Historiael 13-4 (1978), 313-314. MD Nummer: III-007.*

Verwers, W.J.H., 'Dorestad: a Carolingian town?', Hodges, R. & Hobley, B. (reds.), The Re-birth of Towns in the West AD 700-1050 (Londen 1988), 52-56.*

Verwers, W.J.H., 'Dorestad und der Handel der Wikinger', Löber, U. (red.), Die Wikinger, Begleitpublikation zur Sonderausstellung Landesmuseum Koblenz (Koblenz 1998), 107-115.*

Verwers, W.J.H., 'Dorestad and the riverbanks', L'homme et la nature au Moyen Age (1996), 189-190.

Verwers, W.J.H. & Botman, A.E., 'Absolute Dating of Early Medieval Wells in Wijk bij Duurstede', H. Sarfatij, W.J.H. Verwers en P.J. Woltering (eds.), In Discussion with the Past, Archaeological studies presented to W.A. van Es (Amersfoort 1999), 243-251.*

Verwers, W.J.H. & Es, W.A. van, 'Dorestad en Wijk bij Duurstede', Tussen Rijn en Lek 22-4 (1988), 16-23.*

Vilsteren, V.T. van, 'Herwaardering van een vondst in Dorestad', Westerheem 30 (1981), 82-88. MD Nummer: I-410.*

Vin, J.P.A. van der, 'Een laat-Romeins (munt)gewicht uit Wijk bij Duurstede', De Beeldenaar 14-3 (1990), 123-129.

Voort, W.J.M. van der, Poelman, J.N.B. Es, W.A. van, 'Wijk bij Duurstede, De Horden: geologische Erkundigung und Phosphaat-Untersuchung im Rahmen einer Ausgrabung; vorläufiger Bericht (1977-8)', BROB 29 (1979), 433-458.*

Vos, W.K., De huisplattegronden van De Horden, een inheems-Romeinse nederzetting te Wijk bij Duurstede (doctoraalscriptie VU 1994).

Vos, W.K., De inheems-Romeinse huisplattegronden van De Horden te Wijk bij Duurstede. Amersfoort (Rapportages Archeologische Monumentenzorg 96 - 2002).

Vos, W.K., 'Wijk bij Duurstede. De Horden',; in: Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 2002-2003 (Utrecht 2004), 328-331. WD Nummer: II-063.*

Vreenegoor, E., 'Vogelspelden van De Geer', W.A. van Es & W.A.M. Hessing (reds.), Romeinen, Friezen en Franken in het hart van Nederland (Utrecht/Amersfoort 1994), 177-179. MD Nummer: I-265.*

Vries, L. de, 'Karolingische faunaresten uit Wijk bij Duurstede - De Geer', Cranium 13-1 (1996), 58-63.

Waterbolk, H.T., 'From Wijster to Dorestad and Beyond', H. Sarfatij, W.J.H. Verwers en P.J. Woltering (eds.), In Discussion with the Past, Archaeological studies presented to W.A. van Es (Amersfoort 1999), 107-117.*

Wijbenga, D., De Noormannen voor Dorestad, (tekst bij: Wolters, Schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis 4), (Groningen 1967).*

Willemsen, A., Dorestad. Een wereldstad in de Middeleeuwen (Zutphen 2009).*

Willemsen, A. & Kik, H. (reds.), Dorestad in an international framework. New research on centres of trade and coinage in Carolingian times (Turnhout 2010).*

Willemsen, A. & Kik, H. (reds.), Dorestad and its networks. Communities, Contact and Conflict in Early Medieval Europe (Leiden 2021).*

Williams, G.L., Coins and Metal: Output in Ninth Century Dorestad (Leicester 2009).*

Williams, G.L., 'Wijk bij Duurstede, De Geer II. Een Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven', ADC Rapport (Amersfoort 2004).*

Williams, G.L. (red.), Een nieuw stukje Dorestad. Een archeologische opgraving in Wijk bij Duurstede. ADC ArcheoProjecten rapport 3467 (Amersfoort 2013).*

Ypey, J., 'Een aantal vroeg-middeleeuwse zwaarden uit Nederlandse musea', Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 10-11 (1960-1961), 368-394.*

Ypey, J., 'Een bronzen riemtong uit Wijk bij Duurstede', Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 10-11 (1960-1961), 576-577.*

Ypey, J., 'Fundstucke mit anglo-karolingischer Tierornamentik in niederländischen Sammlungen', BROB 18 (1968), 175-191.*

Ypey, J., 'Zwaarden', Demarée, R.J., e.a. (reds.), Dorestad Supplement, Spiegel Historiael 13-4 (1978), 254-259. MD Nummer: III-007.*

Ypey, J., 'Flügellanzen in niederländischen Sammlungen', Krause, G. (Hrsg.) Vor- und Frühgeschichte des unteren Niederrheins. Quellenschriften zur Westdeutschen Vor- und Frühgeschichte 10 (Bonn 1982), 241-287.*

Ypey, J., 'Einige wikingzeitliche Schwerter aus den Niederlanden', Offa 41 (1984), 213-225.*

Zadoks-Josephus Jitta, A.N., 'De eerste muntslag te Duurstede', Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde / Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 48 (1961), 1-14.*

Zeist, W. van, 'Agriculture in early-medieval Dorestad: a preliminary report', Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 19 (1969), 209-212.*

Zeist, W. van, 'The palaeobotany of early-medieval Dorestad: evidence of grain trade', Proceedings of the KNAW 93,3 (1990), 335-348.

[...],‘De vondsten van het Carolingische Dorestad', Verslag van het verhandelde in de sectie-vergaderingen en de Algemene Vergadering gehouden op woensdag 15 mei 1957 van het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (Utrecht 1957), 45-52.

[...], 'Wijk bij Duurstede', Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1972-1973 (Utrecht 1977), 151-152.*

[...], 'Dorestad', uit archeologische cahiers nr. 1, Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (Amersfoort 1979). MD Nummer: III-045.*

[...], 'The Emporium of Dorestad'; in: Destination Viking. Western Viking Route (Västervik 2001), 99-100. MD Nummer: IV-028.

[...], 'Vondst van de week' 1-12 (Wijk bij Duurstede 2007).*

Begin van de pagina Startpagina